Sunday, 31/05/2020 - 09:59|
Trường THCS Phấn Mễ 1 chào xuân Kỷ Hợi 2019

KẾ HOẠCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ TRÊN NỀN TẢNG CNTT

PHÒNG GDĐT PHÚ LƯƠNG                                                                                               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHẤN MỄ I                                                                                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :    /KH-THCS                                                                                                                                              Phấn Mễ, ngày 16 tháng 03  năm 2020                     

                                    

                                                                                                         KẾ HOẠCH

                                               HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC Ở NHÀ TRÊN NỀN TẢNG CNTT

Thực hiện công văn số 467/SGDĐT-CTTT ngày 13/03/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên về việc  thông báo cho học sinh ổn định học tập và phương án nghỉ phòng  chống dịch Covid-19;

 Thực hiện công văn số 123/PGDĐT Phú Lương ngày 13/03/2020 về việc thông báo cho học sinh tiếp tục nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19;

 Trường THCS Phấn Mễ I xây dựng kế hoạch chuyên môn hướng dẫn học sinh tự học ở nhà  phòng chống dịch bệnh từ ngày 16/3/2020 đến ngày 29/03/2020  với nội dung như sau:

1.Chỉ đạo Giáo viên bộ môn tiếp tục ra câu hỏi và bài tập cho học sinh, hoặc giao  bài học  cụ thể cho học sinh nghiên cứu tài liệu trong SGK gửi vào gmail của trường, đồng chí phụ trách trang Web đưa nội dung ôn tập lên trang Web, học sinh vào địa chỉ tải nội dung ôn tập.

2.Giao cho Giáo viên chủ nhiệm lớp đôn đốc học sinh làm bài tập và gửi kết quả vào za lo hoặc facebook  cho  Giáo viên bộ môn chữa bài và thông báo kết quả cho  PHHS.

3.Học sinh không có zalo, facebook giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên bộ môn nhắn tin cho PHHS yêu cầu học sinh làm bài tập vào vở và nộp cho giáo viên bộ môn kiểm tra vào buổi học đầu tiên.

4. Giới thiệu cho học sinh  vào trang facebook bài giảng trực tuyến của trường THCS và THPT Ngọc Viễn Đông TP Hồ Chí Minh tham khảo các bài giảng ôn tập kiến thức 03 môn ( Toán, Văn, Anh) của lớp 9 và giới thiệu cho học sinh vào kênh truyền hình Thái Nguyên “Ôn tập chương trình học phổ thông  năm 2020” cho học sinh khối 9 bắt đầu từ ngày 16/03/2020.

                                                                                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                    - PhòngGDĐT;                                                                                                                                                                     MA THỊ CHÂM

 -  Tổ chuyên môn trường ( t/h);

 - Lưu: VT

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 18
Tháng 05 : 1.090
Năm 2020 : 12.516